Sjukvården i fokus när Socialdemokraterna går till val

Idag har riksdagsledamoten Matilda Ernkrans (S) och regionrådet Karin Sundin (S) besökt akutmottagning vid Örebro universitetsjukhuset, USÖ. De träffade medarbetare och visades runt i verksamhetens lokaler, bland annat på den barnakutavdelning som invigdes 2014.

Ernkrans och Sundin besökte idag USÖ:s akutmottagning. Syftet var att få en ökad inblick i verksamheten och dess framtid. Särskilt fokus låg på den del av akutmottagningen som är speciellt utformad för barn i behov av akutvård. Barnakuten invigdes 2014 och i de 1000 m2 stora lokalerna arbetar personal med särskild kompetens att bemöta och behandla barn.

Nyligen så visade en rapport ifrån Socialstyrelsen att USÖ:s akutmottagning, där barnakuten utgör en del, går mot strömmen då vistelsetiderna minskat med tre minuter det senare året. Akutmottagningen ska nu bli ännu bättre genom att kapaciteten byggs ut. I omgångar ska akutmottagningen, undantaget barnakuten, flyttas till nya lokaler i H-huset.

Sjukvården i fokus när Socialdemokraterna går till val

Socialdemokraterna gick i veckan fram med en stor nationell satsning på sjukvården. Fram till 2022 vill man skjuta ytterligare välfärdsmiljarder till landets regioner och landsting för att förbättra arbetsmiljön och för att rätt personal ska anställas. Målet är att 14 000 fler ska anställas inom vården och att fler av dagens medarbetare i vården sak få möjlighet att fortbilda sig.

– Sjukvården är en oerhört viktig del av den svenska modellen och oavsett var du bor ska du känna dig trygg med att den finns där när du behöver den. De satsningar vi nu går fram kommer se till att ge Region Örebro län bättre förutsättningar att jobba vidare med flera viktiga satsningar på akutvården såväl som sjukvården i stort, säger Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län (S).

Region Örebro län genomför idag flera satsningar på arbetsmiljön och på medarbetarnas rätt till fortbildning. En sådan satsning på arbetsmiljön är personalens rätt till heltid och idag arbetar över 98 procent av medarbetarna i regionen heltid. Det pågår även en satsning på specialistkompetens och i år beviljas 60 nya sjuksköterskor möjligheten att skaffa sig specialistkompetens inom ramen för utbildningsanställning. Det är en satsning som delvis möjliggörs av en nationell satsning på fortbildning för vårdmedarbetare, en satsning som socialdemokraterna nu vill förlänga och bygga ut.

– I Region Örebro län jobbar vi aktivt med att erbjuda fler medarbetare möjligheten att fortbilda sig. Att Socialdemokraterna nationellt nu går till val på att bygga ut den möjligheten ser jag som mycket positivt. Det stärker vårt arbete, som är till nytta både för den enskilda medarbetaren och för regionen. Det säger Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (S

facebook Twitter Email