Ojämlikheten ska brytas – miljoner till länets skolor

Till hösten tas det första steget i den nya statliga finansieringen till skolan. Det innebär att knappt 32 miljoner kronor fördelas till länets kommuner och två, Laxå och Ljusnarsberg, tillhör de kommuner som får mest pengar per elev. – Syftet är att bryta ojämlikheten. Den här förstärkningen innebär att resurserna till skolan i större utsträckning fördelas efter behov, säger Matilda Ernkrans (S) utbildningsutskottets ordförande.

När regeringens satsning är fullt utbyggd förstärks den statliga finansieringen av skolan med sex miljarder kronor årligen genom det nya statliga stödet. Stödet fasas in under tre år, helt enligt Skolkommissionens förslag. Under 2018 avsätts 1 miljard kronor, år 2019 avsätts 3,5 miljarder kronor och från år 2020 avsätts 6 miljarder kronor årligen.

Så här ser fördelningen ut i länet:
Askersund, 1 360 305
Degerfors, 1 126 283
Hallsberg, 1 685 608
Hällefors, 1 389 456
Karlskoga, 4 073 158
Kumla, 2 274 921
Laxå, 1 010 155
Lekeberg, 672 270
Lindesberg, 3 955 047
Ljusnarsberg 1, 030 167
Nora, 1 182 878
Örebro, 12 056 090
Hela länet = 31 816 338

facebook Twitter Email