Socialdemokraterna satsar för en ny familjecentral i Hällefors  

Socialdemokraterna i Örebro län och i Hällefors vill bygga ochu öppna en ny familjecentral vid Hällefors vårdcentral. Familjecentralen ska vara en öppen och kostnadsfri mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn under 6 år och ska drivas i samarbete mellan Region Örebro län och Hällefors kommun.

– Att vi nu kommer att kunna starta en familjecentral på Hällefors vårdcentral bidrar till en positiv utveckling för vår kommun. Familjecentralen kommer att vara en tillgång för våra familjer och bidra till ett jämlikare Hällefors. Vi är övertygade om att utvecklingen av Hällefors vårdcentral med familjecentral och även äldrevård kommer att bidra till en god gemenskap och vård för alla våra invånare, säger Annalena Järnberg, kommunstyrelsens ordförande (S) Hällefors.

– Vi socialdemokrater vill skapa förutsättningar för att alla barn ska få en så bra start som möjligt i livet. Familjecentralerna är en stor tillgång i det hälsofrämjande arbetet där regionens sjukvård krokar arm med kommunernas sociala arbete. Det är en viktig satsning som skapar en tillgänglig och jämlik vård för dem som behöver det mest, säger Karin Sundin, regionråd med ansvar för sjukvård- och hälsofrågor (S).

facebook Twitter Email