S i Örebro län besöker Brickegårdens vårdcentral

Idag har Socialdemokraterna i Örebro län besökt vårdcentralen i Karlskoga kommun. Nina Höijer, toppkandidat till regionen, har träffat ansvarig chef, vårdpersonal och företrädare för fackförbundet Kommunal.

Örebro län har idag en hälso-och sjukvård som håller en hög kvalitet. Vi har vårdcentraler och folktandvårdskliniker i varje kommun och vi har tre sjukhus som samverkar för att kunna erbjuda den bästa vården i hela länet, såväl akut som planerad. Men samhället står inför stora utmaningar framåt. Inte minst för att andelen äldre i befolkningen kommer öka kraftigt de närmaste åren och med det kommer också behovet av sjukvård att öka. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften i samhället i stort men inte minst i sjukvården. 

För oss är vård efter behov en självklarhet. Vi vill därför fortsätta utveckla länets sjukvård och med stort fokus på goda förutsättningar för god hälsa och att vården ska finnas på lika villkor för alla länets invånare. Vården ska finnas nära invånarna, när de behöver den. Grunden för att lyckas med detta handlar om vårdens medarbetare. 

– När vi träffat personal och fackförbundet Kommunal.  De lyfter upp en tydlig bild som vi delar med dem. Det är svårigheter att hitta nya kollegor och att få bemanningen att gå ihop i tuffa lägen. Den bilden delar vi. Vi behöver arbeta med att förbättra arbetsvillkoren, lönerna och möjligheten att vidareutbilda sig, säger Nina Höijer (S) toppkandidat till regionen från Karlskoga. 

Pandemin har prövat vår kapacitet och gjort att hela samhället behövt ställa om. Tyvärr har det inneburit att vårdköerna blivit allt för långa. Detta måste ändras. För att lyckas med det ska vi vara en av landets bästa arbetsgivare. På det sättet kan alla patienter få den vård som behövs. 

facebook Twitter Email