Utbildning

Ordning och reda i varje klassrum

Trygghet och studiero är en förutsättning för att elever ska nå höga kunskaper. Ändå är det så många som var tredje elev i årskurs 9 som uppger att de inte har studiero på lektionerna. Mer än var tionde elev känner sig inte trygg i skolan. Det är ett underbetyg för den svenska skolan. En skola…

Läs mer
facebook Twitter Email