Vårt Örebro län kan bättre

Det finns mycket att vara stolt över i Örebro län och Sverige. Vi jobbar tillsammans för att samhället ska bli bättre. Men det finns också problem – och det är dags att återupprätta respekten för vanligt folks insatser. Fler ska ta del av resultatet av såväl Sveriges som Örebro läns framgångar. Vi ska skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro. I vårt Sverige hålls ingen tillbaka, och ingen lämnas heller efter.

Ett jämlikt samhälle kräver att vi bryter segregationen, investerar i klimatsmarta lösningar och tar tillbaka kontrollen över välfärden. 

Det svenska samhället ska vara tryggt och vi kan aldrig acceptera att unga människor hamnar utanför gemenskapen och dödas till följd av gängkriminaliteten. Det krävs polisiära insatser för att stoppa kriminalitet och förebyggande åtgärder för att stoppa nyrekryteringen till gängen. 

Att människor har ett jobb att gå till kan aldrig underskattas och de investeringar vi gör i klimatet kommer skapa nya jobb idag och imorgon. Varje människa i Örebro län ska känna sig trygg med att välfärden finns där när man behöver den. Oavsett om det gäller ett barns skolgång, äldre-omsorgen eller en stundande operation. 

Vi ser tyvärr ökade klyftor mellan stad och land men också ökade klyftor inom staden. För oss socialdemokrater är det viktigt att hela länet ska leva. Det innebär att människor ska kunna få nära vård när de behöver. Vi ska också säkerställa att det finns bra pendlingsmöjligheter för såväl de som behöver ta sig enkelt till jobbet och de som vill ta sig till olika kulturevenemang på landsbygden. 

Vi vet att jobb skapar trygghet, framtidstro och gör Sverige mer jämlikt. För att vi ska hålla i detta krävs goda relationer med näringslivet. Vi måste utbilda fler människor för att matcha efterfrågan hos vårt läns företagare och för vår välfärd. 

Vi har de senaste åren befunnit oss i en global pandemi. Det har blivit tydligt att globala kriser, som pandemier, krig och klimatförändringar kräver välfungerande krisberedskap. Att kommunerna i Örebro län samarbetar och hjälps åt är en förutsättning för fortsatt utveckling och för att minska länets sårbarhet vid olika typer av kriser. 

Samhällsproblemen får aldrig utnyttjas till att ställa människor emot varandra. Högern säger sig värna Sverige men har en politik som förstör just det som vi älskar med vårt land. Gemenskapen, tilliten till varandra, den generella välfärden, vår rena miljö och jämställdhet. Det finns en annan väg. Vi ska visa varandra respekt och bygga ett starkare samhälle tillsammans, stad och land – hand i hand. Sverige behöver mer tillit, gemenskap och framtidstro – inte mindre. Vi är stolta över Sverige. Vi är stolta över Örebro län. Men vi vet att vi gemensamt kan bättre. 

Läs mer om vår politiska inriktning här Minskade klyftor – Ökad jämlikhet; vårt inriktningsprogram för 2022 – 2026, eller i vårt regionala valmanifest som du hittar här.

facebook Twitter Email