Avgiftsfri sjukvård för alla äldre än 85 år

Vi Socialdemokrater i Örebro läns landsting ser behoven och tar ansvar för reformerna. Många äldre behöver besöka sjukvården ofta. Samtidigt är det många äldre som har en låg pension. För att stärka deras ekonomi och att ingen ska tveka att söka vård vill vi införa avgiftsfri sjukvård för alla som är 85 år och äldre. Att alla 85 år och äldre får avgiftsfri sjukvård är ännu ett steg i det långsiktiga arbetet för att fler patienter ska komma till rätt vårdnivå och för bättre hälsa bland äldre.

– Det är en viktig reform, inte minst för äldre kvinnor som faktiskt har det väldigt tufft idag, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, S, landstingsstyrelsens ordförande.

Det här är en reform som Socialdemokraterna i landstingen i Västmanland och Kalmar redan infört och nu vill vi i Örebro läns landsting följa med i den här utvecklingen.

Vi gör redan idag stora satsningar för äldre och äldres hälsa. Ett exempel på det är arbetet på Vårdcentralen Ängen som är ett samarbete med Örebro kommun med fokus på äldrefrågor. Det arbete som sker på Ängen kommer att komma hela länet till del.

Tidigare har vi i majoriteten i landstinget infört fri vård upp till 25 år, en grupp som har små marginaler med rådande ungdomsarbetslöshet. Nu är det dags för en liknande reform för våra äldre i länet.

– Vi vill ha vård efter behov och skatt efter bärkraft. Då ska det också vara låga avgifter, avslutar Marie-Louise Forsberg-Fransson.

facebook Twitter Email