45 miljoner kronor till föreningar, organisationer och studieförbund

Region Örebro län delar ut drygt 45 miljoner kronor till länsövergripande föreningar, organisationer och studieförbund inför 2016. Det beslutade fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn vid sitt sammanträde den 26 november.

Folkbildningen, där studieförbunden ingår, får mest pengar – över 18 miljoner kronor. Kulturföreningar och ungdomsorganisationer får tillsammans drygt 6 miljoner kronor och idrottsrörelsen får över 5 miljoner kronor. Ett stor spektrum av sociala stödorganisationer är också mottagare av stöder, liksom pensionärsorganisationer.

– Föreningar, organisationer och studieförbund är mycket viktiga för utvecklingen av vårt län, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn. Därför är det glädjande att vi på regional nivå har möjlighet att ge fortsatt finansiering av denna dimension till ideell sektor.

facebook Twitter Email