Ny akutmottagning invigd på Lindesbergs lasarett

Idag invigde Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn nya akutmottagningen på Lindesbergs lasarett.

Vi socialdemokrater vill ha en god vård i hela länet, för alla medborgare i länet. Därför gör vi stora investeringar i hela länet. I Karlskoga invigs efter sommaren helt nya operationssalar och BB och kvinnokliniken är också nyrystad. Vid universitetssjukhuset i Örebro kommer snart det nya H-huset stå klar.

I augusti 2016 kunde vi delinviga den tillbyggda delen av akutmottagningen på lasarettet i Lindesberg. Nya lokaler som om fattar ca 400 m2 innehållande nytt ambulansintag, saneringsstation, större väntrum för patienterna, mottagningssluss för akutsökande patienter med möjlighet till enskilt samtal, ett infektionsrum med mera.

Under hösten 2016 flyttades så delar av akutmottagningen över till angränsande lokaler så att de lokaler som nu står klara våren 2017 har kunnat renoveras klara. Kostnaden för renovering och utbyggnad av akutmottagningen motsvarar 68 miljoner kronor.

Nu, i de nya lokalerna, kommer vården kunna uppnå:

-utökad yta
-ny entré och väntrum för ett bättre mottagande och hänsyn till sekretess
– säkrare miljö för patienter och personal
-ljusare, luftigare och mer lättarbetade lokaler till fördel för våra patienter och för medarbetarnas arbetsmiljö.
-ljudisolerade undersökningsrum enligt standard.

Kort sagt – den här stora investeringen på en ny akutmottagning är en i raden av viktiga investeringar för en god vård i hela vårt län.

facebook Twitter Email