Idag höjs studiebidraget – unga får stärkt ekonomi

Idag, den 1 mars, höjs studiebidraget med 200 kronor. Den 1 juli höjs även bidragsdelen i studiemedlet för heltidsstuderande. Det innebär att studerande unga kommer få stärkt ekonomi.

– Utbildning är en nyckel till frihet och alla oavsett ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att utbilda sig. En viktig del i det är att studerande får stöd ifrån samhället så att de kan försörja sig under studietiden, säger Matilda Ernkrans, riksdagsledamot från Örebro län (S).

Höjningen av studiebidraget inom studiehjälpen, som främst omfattar studerande i gymnasieskolan, ligger på 200 kronor och gäller från den 1 mars. Beloppet kommer sedan betalas ut retroaktivt den 1 juli i år. Bidragsdelen i studiemedlet för heltidsstudier ligger på 272 kronor per fyraveckors period och kommer att gälla från och med den 1 juli.

– Vi vet att kostnaderna framförallt för boende har ökat de senaste åren och studiemedlet har inte hängt med i utvecklingen därför genomför vi nu denna satsning på utökat stöd till studerande. Det ska vara möjlig att studera oavsett vilken bakgrund man har, avslutar Matilda Ernkrans.

Läs mer på CSN.se

facebook Twitter Email