Alla som kan jobba ska jobba

Vägen in i samhället går genom den trygghet och det sammanhang som ett jobb ger. Jag kan inte se ett bättre sätt att integreras i samhället än genom arbete.

Snart har det gått trettio år sedan jag som ung grabb kom till Örebro och Sverige. I dag är jag politiskt aktiv och kandiderar till riksdagen. Vägen dit gick genom ett samhälle som gav mig möjlighet att arbeta. Det var genom jobbet jag fick nya vänner och ett socialt kontaktnät. Jag vet därför hur viktigt det är att vi ger de nyanlända, som likt mig ska skapa sig ett nytt liv i vårt gemensamma Sverige, de förutsättningar som behövs för att komma i arbete.

Sedan regeringen tillträdde 2014 har arbetsmarknadspolitiken lagts om med tydligare krav på den arbetssökandes egen aktivitet samtidigt som vi byggt ut möjligheterna till praktisk och teoretisk utbildning. Arbetslösheten har minskat och över 250 000 fler människor har i dag ett jobb att gå till och sysselsättningsgraden i Sverige är i dag den högsta som någonsin uppmätts i ett EU-land. Det är bra men vi är inte nöjda, nu växlar vi upp.

Arbetslösheten måste fortsätta sjunka, sysselsättningen måste fortsätta öka och tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden ska kortas. Så kan vi bygga ett starkt och sammanhållet samhälle. Särskilt viktigt är det att fler utrikesfödda kvinnor kommer in på arbetsmarknaden. Vi vet att det är genom mammors deltagande i arbete och utbildning som fattigdomsspiraler bryts och det är så barnen ges bättre möjligheter att klara skolan. Kvinnors ställning på svensk arbetsmarknad är avgörande inte bara för jämställdheten utan för jämlikheten i hela vårt land.

Vi går nu till val med förslag på hur fler, inte minst utrikes födda kvinnor, ska komma i arbete. Vi vill skärpa kraven på personer som får försörjningsstöd att delta i insatser som ökar jobbchanserna. Vi ser också att språket är en nyckel till arbete och för den som får försörjningsstöd och som bedöms behöva lära sig svenska för att få ett arbete är det språkstudier som ska gälla. Samtidigt ska vi fortsätta bygga ut utbildningssystemen och öka de sociala investeringarna som möjliggör för människor att nyttja sin kompetens på nya sätt.

Det här är klassisk socialdemokrati med fokus på att göra sin plikt för att kräva sin rätt. Precis som när jag kom till Sverige är det individens ansvar att etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som det är samhällets ansvar att skapa de förutsättningar som krävs. Etableringen och integrationen skapar vi tillsammans, inte var och en för sig.

De som betydde mest för mig när jag lärde mig svenska och hur samhället fungerar var mina arbetskamrater. Det var de som ställde upp med sin kunskap och sin kompetens och jag är fortfarande vän med många av dem.

Jag vill särskilt tacka dem för all hjälp under mina första år här. Integrationen kan inte fungera om vi är främlingar inför varandra. Det gäller lika mycket för oss invandrare som också bär på fördomar. Vi kan bara lyckas om vi går framåt tillsammans.

Dennis Begic
Socialdemokraterna i Örebro län, riksdagskandidat

facebook Twitter Email