Allt fler nyanlända i arbete eller studier

Det är av stor vikt att personer som nyligen kommit till Sverige så snabbt som möjligt får lära sig svenska, kommer in i samhället och i egen försörjning. Ny statistik ifrån SCB och Arbetsförmedlingen visar att andelen nyanlända som arbetar eller studerar fortsätter att öka stadigt.

Vi socialdemokrater går till val på att ta tillvara på människors kompetens och vilja att arbeta. Så snabbar vi på integrationen, förstärker välfärden och bygger ett starkare och tryggare Sverige tillsammans.

– Jag vet av egen erfarenhet som ny i Sverige att den absolut viktigaste vägen in i samhället går genom ett arbete. Då måste vi som samhälle finnas där och erbjuda stöd i form av studier, svenskundervisning och vägar till arbete men också ställa krav på delaktighet och hårt slit, säger Dennis Begic, riksdagskandidat för Socialdemokraterna i Örebro län.

Under årets tre första månader har andelen nyanlända som får jobb eller börjar studera ökat till 41 procent. Det är tio procentenheter mer än samma period förra året.

I april hade andelen ökat till 44 procent. Samma år som den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde, 2014, var andelen i jobb eller studier 90 dagar efter avslutad etablering 28 procent. Det är alltså tydligt att allt fler nyanlända kommer snabbare i jobb – detta trots en väldigt kraftig ökning av antalet inskrivna nyanlända hos Arbetsförmedlingen. Ett flitigt arbete med att stärka etableringen har gjort att utvecklingen går åt rätt håll.

– Det är en stark utveckling vi ser nu och allt fler nyanlända kommer snabbare i arbete och bidrar med sitt slit till svensk välfärd och tillväxt. Nu behöver vi fortsätta på det spåret och se till att ännu fler kommer i arbete. Så kan vi bygga Sverige och svensk välfärd starkare tillsammans och dra nytta av den kompetens och vilja som finns hos de som är nya i vårt land, säger Begic.

Men det målmedvetna arbetet måste fortsätta. Som en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid vill vi:

  • Skapa ännu fler extratjänster
  • Öka insatserna för att få fler att studera
  • Satsa på att förbättra undervisningen i svenska
facebook Twitter Email