Regionens upphandlingar ska bidra till en hållbar framtid

Regionstyrelsen antog i dag en ny upphandlingspolicy. Den föreslagna policyn innebär att det ska ställas tydliga krav på miljö, etiskt förhållningssätt och socialt ansvarstagande. Upphandlingspolicyn beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige.

Varje år upphandlar varor och tjänster för flera hundra miljoner kronor. De medel som används i upphandlingar är till största delen skattemedel. För att de upphandlingar som genomförs ska behandla alla intressenter lika, främja en sund konkurrens och hållbarhet utgår de ifrån en politiskt beslutad upphandlingspolicy. Regionstyrelsen föreslår nu en ny och uppdaterad sådan.

– När vi köper in varor och tjänster för skattepengar är det för oss väldigt viktigt att de bidrar till ett hållbart och jämlikt samhälle. Ett krav som vi vill ställa är att den som levererar en vara eller tjänst till regionen ska ha schyssta villkor och löner för sin personal. I den policy vi föreslår tydliggörs därför kravet att leverantörer av varor, tjänster och byggentreprenader säkerställer att leverantörens medarbetare och medarbetare hos eventuella underleverantörer har villkor som är i nivå med tillämpliga kollektivavtal, säger regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).

I den nya upphandlingspolicyn ingår att relevanta krav på miljö, etiska och socialt ansvarstagande ska ställas på leverantör av varor och/eller tjänster. Det tydliggörs också att upphandlingarna ska vara likabehandlade, effektiva och främja en sund konkurrens där även små-, medelstora- och nystartade företag ska kunna medverka i budgivningen. En annan del är att Region Örebro län ska arbeta med innovationsfrämjande upphandlingar för att möta framtidens utmaningar.

– Tydliga krav vid upphandlingar är ett viktigt sätt för att ta ansvar för medborgarnas skattepengar och se till att de bidrar till en god och etiskt hållbar utveckling i hela länet, säger regionrådet Behcet Barsom (KD).

– Det är viktigt att de Regionens upphandlingar bidrar till en god tillväxt i hela länet. Därför föreslår vi nu att förfarandet anpassas så att fler, inte minst lokala, företag ska kunna delta i budgivningen oavsett storlek, säger regionrådet Torbjörn Ahlin (C).

– Vi ser en framtid där allt mer digitaliseras och där nya kreativa lösningar bidrar både till en bättre välfärd och en mer hållbar tillväxt. Därför ska regionen utöver de tydliga kraven på hållbarhet och rättvis konkurrens arbeta med att främja fler framtidsinriktade innovationer, säger Andreas Svahn.

Policyn omfattar alla upphandlingar som genomförs inom Region Örebro län och dess helägda bolag och stiftelser. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader.

facebook Twitter Email