(S) tog i hand med facket – nu infrias vallöftet

I valrörelsen tog Socialdemokraterna i Örebro län och LO-distriktet i Örebro och Värmland fram ett gemensamt handslag för krav på schyssta villkor vid offentliga upphandlingar. Vid dagens Regionfullmäktige antogs en ny upphandlingspolicy och vallöftet blev verklighet.

Vid dagens Regionfullmäktige antogs en ny upphandlingspolicy. Policyn ska vara styrande för de inköp av varor, tjänster och byggentreprenader som Region Örebro län genomför. I policyn ingår att det ska ställas krav på schyssta villkor och löner för de som arbetar i verksamheten som upphandlas.

– Vi upphandlar för miljarder varje år och genom att ställa tydliga krav på att de som producerar de varor och tjänster Regionen köper in för våra gemensamma skattepengar kan vi bidra till ordning och reda på svensk arbetsmarknad, säger regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).

Fackförbunden inom LO har länge arbetat för att alla offentliga aktörer, inte minst kommuner och landsting, ska ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor när de genomför offentliga upphandlingar. Det handlar både om att arbetstagaren ska få en god lön och rimliga villkor för sitt arbete men också att motverka lönedumpning på en starkt konkurrensutsatt arbetsmarknad.

– Vi ifrån LO är väldigt nöjda med att den facklig politiska samverkan vi har med Socialdemokraterna ger resultat. Det här är ett beslut som innebär direkta förbättringar för arbetstagare samtidigt som det ger långsiktiga förutsättningar att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden, säger Per Lilja, ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland.

facebook Twitter Email