Fler får vård i tid men vi ska bli ännu bättre

Tillsammans inom den styrande majoriteten vill vi säkerställa tillgång till en säker och nationellt ledande sjukvård oavsett var i länet du bor.

Vi har tillsammans inom Region Örebro län gjort en resa. I slutet av 2014 togs beslutet att skapa en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation i hela Örebro Län.

Den gamla organisationen var inte till för patienten. Över 1500 patienter hade då väntat mer än 90 dagar för att opereras. Nu bara fem år senare är det mindre än 600 patienter som får vänta mer än 90 dagar. Under denna tid har nationella siffror höjts från närmare 16 000 till över 36 000 patienter i kö. Den nya sjukvårdsorganisationen har bidragit till att sjukvården i Region Örebro län är trendbrytande. Det är positivt.

Hur vi organiserar hälso- och sjukvården ska diskuteras öppet i ett demokratiskt samhälle. Diskussioner förs vid fikaborden och på ledarsidorna i vårt län. Skribenternas fokus har i debatten återkommande utgått från var vården fysiskt ska vara lokaliserad. Tillgänglighet är en av de viktigaste faktorerna för en god sjukvård. Vi inom majoriteten står fast vid beslutet och kommer fortsätta verka för att vi ska ha tre väl fungerande akutsjukhus i vårt län. Patientsäkerhet och kvalitet är också viktiga delar som måste få plats i debatten.

Vi har full förståelse för att lokala aktörer vill lyfta frågan och diskutera vår gemensamma sjukvård och organisation. Det är i diskussionen med patienten, professionen och invånarna som vi kan lyfta fram de bästa förslagen och vårdalternativen för alla i länet. Dock ser vi inom den styrande majoriteten att vissa debattörer har en verklighetsfrånvänd bild av realiteten, där medicinsk utveckling med fokus på patienten försvinner och fokus enbart läggs på fysisk placering.

Tillsammans inom den styrande majoriteten vill vi säkerställa tillgång till en säker och nationellt ledande sjukvård oavsett var i länet du bor. För den som blir sjuk ska vård ges efter behov och som invånare i länet ska det inte spela någon roll vilken adress du är skriven på. När olyckan är framme ska du som invånare få tillgång till kvalitativ vård och ett professionellt omhändertagande.

Med detta sagt tror vi i majoriteten att den bästa vården kan inrymmas i vårt län på olika vårdinrättningar och sjukhus, tillgänglig för alla länets invånare. Inget modernt sjukhus nationellt kan idag ge vård utav högsta kvalitet inom alla specialiteter under ett och samma tak. Det är en nationell och internationell verklighet. Det behövs fler specialister i hela landet. Det är något vi gemensamt måste arbeta för. I det läge vi är nu så kan vi öka kvaliteten och patientsäkerheten genom att samla olika specialiteter under olika tak, tillgängligt för alla länets invånare.

Även fast den nya sjukvårdsorganisationen bidragit till snabbare möten med vården och en ökad specialisering så finns det mer att göra. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått i uppdrag att utvärdera den nya sjukvårdsorganisationen. Hur vi organiserar sjukvården ska ständigt ses över så det görs på bästa möjliga sätt. Vi behöver fortsätta hålla ett tydligt framtidsfokus med utgångspunkt i att kunna erbjuda en tillgänglig vård av hög kvalitet, ett närvarande och aktivt ledarskap och en ekonomi i balans när vi möter framtida demografiska förändringar. Detta arbete måste ligga till grund för en god hälso- och sjukvård med tre akutsjukhus för alla invånare i Örebro Län.

facebook Twitter Email