Vill ha bättre kontroll av arbetskraftsinvandringen

Det är inte rimligt att det kommer hit tusentals personer varje år för att göra jobb som borde gå till arbetslösa i Sverige. Det system för arbetskraftsinvandring som Moderaterna införde hotar att pressa ner svenska löner. Vi behöver ordning och reda på svensk arbetsmarknad och därför vill vi skärpa lagarna för arbetskraftsinvandring.

De nuvarande svenska lagarna för arbetskraftsinvandring är de mest generösa i hela OECD. Det är resultatet av den förra M-ledda regeringens avreglering. Idag kan arbetsgivare hämta hit exempelvis diskare och städare från andra kontinenter för löner under 14 000 kronor i månaden. Syftet är tydligt: att pressa ned lönerna på den svenska arbetsmarknaden.

Vi är i ett läge där många nyanlända i Sverige behöver komma i arbete. Det gör det ännu tydligare att vi inte kan ha ett system där jobb som kan göras av arbetslösa görs av personer som hämtas från andra sidan jorden. Det är dåligt för de personer som utnyttjas i ett sådant system och det är dåligt för den svenska modellen.

I stället vill socialdemokraterna införa en prövning av behovet på arbetsmarknaden. Prövningen ska göras av en myndighet, med råd och insyn från facken och arbetsgivarna. Utgångspunkten ska vara att jobb bara ska gå till personer utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för yrken där det råder brist på kvalificerad arbetskraft i Sverige – inte annars.

Vi socialdemokrater vill också skärpa förhandskontrollerna av de företag som ansöker om tillstånd för arbetskraftsinvandringen Arbetstagare som utnyttjas eller drabbas av att arbetsgivare missköter sig ska ha rätt till skadestånd.

När Moderaterna nu motsätter sig Socialdemokraternas förslag visar högern vems sida de står på. Redan på 1960-talet sa Moderaternas dåvarande partiledare att arbetskraftsinvandring är bra “eftersom den hjälper till att sänka lönerna”. Genom att utsätta hela branscher för global låglönekonkurrens vill de slå undan benen för den svenska modellen.

Socialdemokraterna är partiet för alla de löntagare som genom sitt arbete bidrar till Sveriges välstånd. För oss är det självklart att stå upp mot högerns försök att genom ohejdad arbetskraftsinvandring sänka lönerna för vanligt folk.

Svenska jobb ska i första hand gå till arbetslösa människor i Sverige. Det är sunt förnuft och en självklar del av den svenska modellen.

Raimo Pärssinen

Socialdemokraterna, ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott

Lena Rådström Baastad

Socialdemokraterna, riksdagskandidat Örebro län

facebook Twitter Email