Visar alla poster med taggen:Integration

Budget 2019: En bättre vård och ekonomisk hållbarhet i fokus

En tryggare och mer tillgänglig vård stod i fokus när majoriteten i Region Örebro län under måndagen presenterade sitt förslag till verksamhetsplan och budget för 2019. Man vill satsa på en utbyggnad av äldrevården, en Mini Maria-verksamhet och fortsatta investeringar i den högspecialiserade vården vid länets tre sjukhus. En ekonomi i balans där satsningar görs…

Läs mer

Allt fler nyanlända i arbete eller studier

Det är av stor vikt att personer som nyligen kommit till Sverige så snabbt som möjligt får lära sig svenska, kommer in i samhället och i egen försörjning. Ny statistik ifrån SCB och Arbetsförmedlingen visar att andelen nyanlända som arbetar eller studerar fortsätter att öka stadigt. Vi socialdemokrater går till val på att ta tillvara…

Läs mer

Vill ha bättre kontroll av arbetskraftsinvandringen

Det är inte rimligt att det kommer hit tusentals personer varje år för att göra jobb som borde gå till arbetslösa i Sverige. Det system för arbetskraftsinvandring som Moderaterna införde hotar att pressa ner svenska löner. Vi behöver ordning och reda på svensk arbetsmarknad och därför vill vi skärpa lagarna för arbetskraftsinvandring.

De nuvarande svenska lagarna för arbetskraftsinvandring är de mest generösa i hela OECD. Det är resultatet av den förra M-ledda regeringens avreglering. Idag kan arbetsgivare hämta hit exempelvis diskare och städare från andra kontinenter för löner under 14 000 kronor i månaden. Syftet är tydligt: att pressa ned lönerna på den svenska arbetsmarknaden. Vi är…

Läs mer
facebook Twitter Email