3 månader efter valet: Vi håller vad vi lovar

Tre månader har gått sedan valdagen den 9e september. Sen dess har Socialdemokraterna i Region Örebro län bildat en ny blocköverskridande majoritet och inlett arbetet med att genomföra politiska reformer för en hållbar framtid och tryggare vård. 

Socialdemokraterna gick till val på ett valprogram med 10 punkter med fokus på en trygg, tillgänglig vård av hög kvalitet och en hållbar utveckling. Punkterna innehöll bland annat löften om att investera i äldre hälsa, ställa tydligare krav på goda villkor vid offentliga upphandlingar och att fasa ut beroendet av hyrläkare inom hälso- och sjukvården. När nu 3 månader har gått har ett antal av löftena redan genomförts eller påbörjats.

Investeringar för äldres hälsa och vård
Ett av Socialdemokraternas viktigaste löften var att möta den demografiska utvecklingen med allt fler äldre genom att investera i äldres vård och hälsa. I budget för 2019 påbörjas det arbetet och 6 miljoner kronor satsas för att bygga ut arbetet med äldremottagningar vid vårdcentralerna, mobila team för vård i hemmet och bättre omhändertagande på akuten.

Läs mer.

Krav på goda villkor vid offentliga upphandlingar
Inför valet tog Socialdemokraterna och LO i facklig-politisk anda i hand på att Region Örebro län ska ställa krav på goda och kollektivavtalsliknande villkor vid offentliga upphandlingar. På så sätt vill man se till att skattepengar som används till inköp av varor och tjänster bidrar till ordning och reda på arbetsmarknaden.

Läs mer. 

Satsningar på kompetensförsörjning inom vården
En av de stora frågorna för att minska väntetiderna i vården, öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten är bristen på utbildad personal. I budget för 2019 fortsätter satsningen på utbildningstjänster, som innebär att sjuksköterskor som vill utbilda sig till specialister får möjlighet att göra det med lön, men framförallt så satsas 6,5 miljoner kronor på fler AT- och ST-tjänster så att fler läkare får möjlighet att utveckla sin kompetens.

Stärka Öreboregionen som hållbart logistiknav
Redan idag är Öreboregionen ledande som hållbart logistiknav i Sverige. Det skapar arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter till välfärden samtidigt som det bidrar till en mer hållbar värld. Därför gick vi till val på att fortsätta det strategiska arbetet och i budget för 2019 avsätts nästan 1 miljon kronor till arbetet med hållbar logistik. En annan viktig del som lyfts fram i budgeten är den fortsatta samverkan med universitetets center för forskning om hållbar logistik – OROLOG.

Nu fortsätter arbetet för att infria vallöftena och framförallt för en hållbar, mer rättvis och jämlik framtid. Första steget är att den 17e december rösta för majoritetens gemensamma budget kallad ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”.

Mer att läsa:

Valprogrammet i sin helhet
Beslut om krav på goda villkor vid offentliga upphandlingar
Budget för 2019

facebook Twitter Email