Visar alla poster med taggen:Integration

Krafttag mot könsstympning av flickor och kvinnor

I verksamhetsplan med budget för 2017 fick regionstyrelsen i uppdrag att initiera en utredning som ska lämna förslag om tidiga insatser för att motverka könsstympning av flickor. Utredningen har nu genomförts och vid dagens Regionstyrelsesammanträde fattades beslut om att dess förslag på åtgärder ska genomföras. Det innebär nya gemensamma riktlinjer för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, utbildning…

Läs mer
facebook Twitter Email