Nyheter

Satsningar på en tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Det övergripande målet för Socialdemokraterna i Region Örebro län är att skapa en mer tillgänglig hälso- och sjukvård med ännu högre kvalitet. För att nå målet satsas 24 miljoner kronor på bland annat äldres hälsa, fler AT- och ST-tjänster samt ökad digitalisering i vården. I budget för 2019 har majoriteten tagit höjd för en tuff…

Läs mer

Satsningar på psykiatri och missbruksvård

Behoven av psykiatriskt stöd och behandling, inte minst för de med en beroende- och missbruksproblematik, är stort. I sin budget för 2019 tydliggör den S-ledda majoriteten i Region Örebro län därför att utvecklingen av psykiatrin ska fortsätta samtidigt som de investerar 3 miljoner kronor på en Mini Maria-verksamhet. De investerar även i nya lokaler för psykiatrin…

Läs mer

Satsningar på en hållbar och grönare framtid

För att stärka utvecklingen för en hållbar och grön framtid investerar den S-ledda majoriteten i Region Örebro län ibland annat stärkt kollektivtrafik, omställning av regionens verksamheter, utveckling av innovationssystem samt kultur för barn och unga. Hållbarhetsarbetet är central i budgeten och utgår den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten är beroende av varandra. Det behovs en…

Läs mer
facebook Twitter Email