Nyheter

Samlat grepp om yrkesutbildningar

När du ska söka utbildningar för att ta ett nytt arbete ska du inte behöva leta ihjäl dig. Nu är den nya portalen för yrkesutbildningar i Örebro län klar. Nu blir det lätt att hitta rätt väg till nästa jobb. På ett samlat ställe finns nu länets yrkesutbildningar samt genvägar till studie- och yrkesvägledare. -Jag…

Läs mer

Höjt friskvårdsbidrag

Socialdemokraterna i Regionen fattade idag ett beslut om att höja friskvårdsbidraget. Region Örebro läns medarbetare arbetar till följd av Coronapandemin under extraordinära förhållanden. Som tack för dessa värdefulla insatser får alla medarbetare i år en extra ersättning i form av ett gåvokort motsvarande 1 000 kronor samt en höjning av friskvårdsbidraget till 3 000 kronor.

Läs mer

Balans på arbetsmarknaden

Just nu är det många som diskuterar arbetsrätten och den utredning om Lagen om anställningsskydd, LAS, som presenterats. Jag vill gärna påminna om att vi socialdemokrater inte har ändrat åsikt om arbetsrätten – vi står kvar där vi alltid har stått: vi ska ha ett starkt anställningsskydd för svenska löntagare, och det ska finnas en…

Läs mer
facebook Twitter Email